En vara har lagts i din kundkorg, du hittar kundkorgen överst på sidan.

Tryckt bok

240 kr

PDF

 

ePub

 

Läs online

 

Open Access

 

Stensjö: En småländsk småbrukarby under förindustriell tid

Birgitta Roeck Hansen (red.)

Kulturfastigheter

Stensjö by nära Oskarshamn kan sägas utgöra en liten förindustriell småländsk by med ett omgivande kulturlandskap som har stora natur- och kulturvärden i form av främst ängs- och hagmarker, äldre byggnader, vägar och hägnadssystem. Den välbevarade miljön har ett betydande kulturhistoriskt intresse och representerar bondesverige för ca 100 år sedan. Stensjö ägs och förvaltas av Kungl. Vitterhetsakademien.

Boken presenterar en vetenskaplig undersökning av Stensjö som har genomförts de senaste åren med fokus på befolkning, bebyggelse och odling. Den oskiftade byn ägdes inom samma släkt i trehundra år under sju generationer, och vi följer hur det gick till när gårdarna ärvdes inom släktens ram och hur befolkningen i byn utvecklades, både de jordägande och de anställda. En analys av ett pollenprov visar hur markanvändningen har skiftat från de första tecknen på röjning av marken under stenåldern. Boken illustreras bl.a. av ett stort antal fotografier från 1920-talet som visar livet i byn och de människor som bodde där.
Stensjö

ISBN 9789174023770

Inbunden

261 sidor

Utgiven 2008

Språk swe

Pris från 240 kr