An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 212

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

När medeltidens sol gått ned : Debatten om byggnadsvård i England, Frankrike och Tyskland 1815-914

Göran Kåring

Antikvariska serien, no. 38

Vad skall man göra med gamla byggnader? Rekonstruera dem till deras ursprungliga skick, konservera dem sådana de är eller bygga om dem för moderna behov? Denna undersökning analyserar den diskussion som fördes under 1800-talet och kring sekelskiftet och presenterar kända och okända ideologer. Alla påverkade de tidens kulturella liv. Några av dem har genom sina restaureringar förändrat de historiska monumenten - en viktig aspekt på 1800-talets bidrag till arkitekturens utveckling.
När medeltidens sol gått ned

ISBN 9174022571

Hard cover

469 pages

Published 1995

Price from SEK 212