Antikvariska serien

Alvastra pålbyggnad

Alvastra pålbyggnad

1976-1980 års utgrävningar. Västra schaktet

By Hans Browall

HARD COVER, 2016, ISBN 9789174024449, Antikvariska serien (52)

Archaeology as fact and fiction

Archaeology as fact and fiction

Mats P. Malmer's archaeological writings 1948-2002

By Stig Welinder (red.)

HARD COVER, 2016, ISBN 9789174024340, Antikvariska serien (50)

Kan man leva på en ödegård?

Kan man leva på en ödegård?

Huvudgårdar, landbotorp och odlingssystem under medeltid i Lägerbobygden, Östergötland

By Hans Andersson (red.), Mats Widgren (red.)

HARD COVER, 2016, ISBN 9789174024456, Antikvariska serien (53)

Kulturminnesvård i efterkrigstid

Kulturminnesvård i efterkrigstid

med Riksantikvarieämbetet i centrum

By Margareta Biörnstad

HARD COVER, 2015, ISBN 9789174024296, Antikvariska serien (51)

Alvastra pålbyggnad

Alvastra pålbyggnad

1909-1930 års utgrävningar

By Hans Browall

HARD COVER, 2011, ISBN 9789174023978, Antikvariska serien (48)

Mead-halls of the Eastern Geats

Mead-halls of the Eastern Geats

Elite Settlements and Political Geography AD 375-1000 in Östergötland, Sweden

By Martin Rundkvist

HARD COVER, 2011, ISBN 9789174024050, Antikvariska serien (49)

The Dolmen in Alvastra

The Dolmen in Alvastra

By Gunborg O. Janzon

HARD COVER, 2009, ISBN 9789174023879, Antikvariska serien (47)

The Havor Hoard

The Havor Hoard

The Gold - The Bronzes - The Fort

By Erik Nylén, Ulla Lund, Peter Manneke

HARD COVER, 2005, ISBN 9174023454, Antikvariska serien (46)

Magnus Gabriel De la Gardies Venngarn

Magnus Gabriel De la Gardies Venngarn

Herresätet som byggnadsverk och spegelbild

By Lars Ljungström

HARD COVER, 2004, ISBN 9174023365, Antikvariska serien (44)

The Early History of the Swedish Avifauna

The Early History of the Swedish Avifauna

A review of the subfossil record and early written sources

By Per G. P. Ericson, Tommy Tyrberg

HARD COVER, 2004, ISBN 9174023373, Antikvariska serien (45)

Borgar och befästningar i det medeltida Sverige

Borgar och befästningar i det medeltida Sverige

By Christian Lovén

HARD COVER, 1999, ISBN 9174022938, Antikvariska serien (40)

Den höviska kulturen i Norden

Den höviska kulturen i Norden

En konsthistorisk undersökning

By Herman Bengtsson

HARD COVER, 1999, ISBN 9174022970, Antikvariska serien (43)

Gånget ur min hand

Gånget ur min hand

Riddarholmskyrkans stiftargravar

By Ola Kyhlberg, Torbjörn Ahlström

HARD COVER, 1998, ISBN 917402275X, Antikvariska serien (41)

Ting och tanke

Ting och tanke

Ikonografi och på liturgiska föremål

By Ingalill Pegelow

SOFT COVER, 1998, ISBN 9174022784, Antikvariska serien (42)

Borgar och befästningar i det medeltida Sverige

Från befästning till renässanspalats 1563-1620

By Eyvind Unnerbäck

HARD COVER, 1996, ISBN 9174022636, Antikvariska serien (39)

SEK 421

Vadstena slott

Vadstena slott

Från befästning till renässanspalats 1563-1620

By Eyvind Unnerbäck

HARD COVER, 1996, ISBN 9174022423, Antikvariska serien (39)

När medeltidens sol gått ned

När medeltidens sol gått ned

Debatten om byggnadsvård i England, Frankrike och Tyskland 1815-914

By Göran Kåring

HARD COVER, 1995, ISBN 9174022571, Antikvariska serien (38)

Planung europäischer Hauptstädte

By Thomas Hall

HARD COVER, 1986, ISBN 9174021656, Antikvariska serien (35)

Rome in the Age of Bernini II

Rome in the Age of Bernini II

Vol. 2, From the election of Innocent X to the death of Innocent XI

By Torgil Magnuson

HARD COVER, 1986, ISBN 9174021702, Antikvariska serien (36)

Ängsö kyrka och dess målningar

Ängsö kyrka och dess målningar

By Åke Nisbeth

SOFT COVER, 1982, ISBN 9174021389, Antikvariska serien (33)

A chorological study of North European rock art

By Mats P. Malmer

SOFT COVER, 1981, ISBN 9174021109, Antikvariska serien (32)

SEK 138

Den senmedeltida penningen i Sverige

svenska brakteater med krönt huvud och krönta bokstäver

By Brita Malmer

SOFT COVER, 1980, ISBN 9174020978, Antikvariska serien (31)

Studier i Linköpings domkyrkas byggnadshistoria

By Bengt Cnattingius

SOFT COVER, 1977, ISBN 917402048X, Antikvariska serien (29)

Figurbroderade mässhakar från reformationstidens och 1600-talets Sverige

By Inger Estham

SOFT COVER, 1974, ISBN 917192163X, Antikvariska serien (27)

SEK 138

Ikonografiska studier

Framlagda vid det nordiska symposiet för ikonografiskt studium på Julita slott 1970

By Sten Karling

SOFT COVER, 1972, ISBN 9171920196, Antikvariska serien (26)

Studia Gotica

Die eisenzeitlichen Verbindungen zwischen Schweden und Südosteuropa: Vorträge beim Gotensymposion im Statens historiska museum, Stockholm 1970

By Ulf Erik Hagberg

SOFT COVER, 1972, Antikvariska serien (25)

Linköpings domkyrkas kor

By Bengt Cnattingius

SOFT COVER, 1970, Antikvariska serien (22)

Commentationes de nummis saeculorum IX-XI in Suecia repertis

Pars secunda

By Nils Ludvig Rasmusson, Brita Malmer

SOFT COVER, 1968, Antikvariska serien (19)

Die königlich schwedische münze in Livland

Das münzwesen 1621-1710

By Aleksandrs Platbarzdis

SOFT COVER, 1968, Antikvariska serien (20)

Vadstena slott 1545-1554

En byggnadshistorisk undersökning

By Eyvind Unnerbäck

SOFT COVER, 1966, Antikvariska serien (17)

Den svenska stormaktstidens högadliga begravningsskick 1650-1700

By Nils Lagerholm

SOFT COVER, 1965, Antikvariska serien (16)

Göksholm

från medeltida borg till nutida bostad

By Iwar Anderson

SOFT COVER, 1965, Antikvariska serien (15)

SEK 127

Mesolithische und frühneolithische Kulturen in Osteuropa und Westsibirien

By Richard Indreko

SOFT COVER, 1964, Antikvariska serien (13)

Övergångstidens metallkonst

By Wilhelm Holmqvist

SOFT COVER, 1963, Antikvariska serien (11)

Pierre Bullet

The Royal Architect

By Eric Langenskiöld

SOFT COVER, 1959, ISBN 9789149254284, Antikvariska serien (8)

Jacob Matham och vädersolarna över Stockholm

By Kjell Boström

SOFT COVER, 1958, ISBN 9789149256165, Antikvariska serien (7)

Das Reliquiar mit der Krone. Das Reliquiar

Im Staatlichen Historischen Museum zu Stockholm

By Arpad Weixlgärtner

SOFT COVER, 1954, ISBN 9789149256004, Antikvariska serien (1)

Das Reliquiar mit der Krone. Tafeln

Im Staatlichen Historischen Museum zu Stockholm

SOFT COVER, 1954, Antikvariska serien (1)