Den höviska kulturen i Norden

Printed Book

SEK 233

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Den höviska kulturen i Norden

En konsthistorisk undersökning

ISBN
9174022970
Hard cover
318 pages
Published
1999

Herman Bengtsson

Price from SEK 233

Antikvariska serien, no. 43

Fanns det en hövisk kultur i det medeltida Norden? Med utgångspunkt från skriftliga källor och bevarade konsthistoriska föremål görs här ett försök att kartlägga ett förhållandevis okänt och mindre ofta uppmärksammat område inom den nordiska konst- och kulturhistorien. Undersökningen omfattar tiden från 1100-talets mitt till 1500-talets början, och behandlar såväl profana konst- och bruksföremål som kyrkliga utsmyckningar med anknytning till den kontinentala, höviska riddarkulturen.

Omslagsbilden visar en detalj av en kalkmålning från omkring 1325 i Skibby kyrka på Själland.