Ikonografiska studier

Framlagda vid det nordiska symposiet för ikonografiskt studium på Julita slott 1970

By Sten Karling

Antikvariska serien, 26
ISBN: 9171920196
Soft cover: 159 pages
Published: 1972
SEK 127