Den senmedeltida penningen i Sverige

svenska brakteater med krönt huvud och krönta bokstäver

By Brita Malmer

Antikvariska serien, 31
ISBN: 9174020978
Soft cover: 280 pages
Published: 1980
SEK 212