An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 240

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Stenålder vid Tåkern

Hans Browall

AS-57-Browall-online-appendix.pdf

Antikvariska serien, no. 57

TÅKERN OCH DAGSMOSSE var en kärnbygd under hela stenåldern. En rik naturmiljö och ett gynnsamt läge för kommunikationer åt alla håll var av utomordentligt stor betydelse för människornas sociala och kulturella liv.
I boken jämförs fyndmaterial från Tåkerns västra strandbygd med det från sjöns östra strandbygd. Skillnader diskuteras i termer av bosättning, försörjningsekonomi, religiösa och rituella strukturer och kommunikationer med omvärlden.
Mellan- och senmesolitikum liksom mellan- och senneolitikum framstår i fyndmaterialet som expansionsperioder. Runt Tåkern ligger de yngre mesolitiska boplatserna som ett pärlband, och söderut får trattbägarkulturen ett starkt fäste under äldre mellanneolitisk tid genom megalitgraven och pålbyggnaden i Alvastra. Några av dessa boplatser och fyndmaterial belyses särskilt.

HANS BROWALL är docent i arkeologi. I mer än fyrtio års tid har han bedrivit arkeologisk forskning i västra Östergötland.
Stenålder vid Tåkern

ISBN 9789188763174

Hard cover

160 pages

Published 2020

Language swe

Price from SEK 240