Dopfuntar i Statens Historiska Museum

Beskrivande grupperande förteckning med understöd av Kungl. Vitterhets historie och antikvitets-akademien utgiven av konsthistoriska institutet vid Stockholms högskola genom Johnny Roosval

By Johnny Roosval

Fristående monografier
Soft cover: 74 pages
Published: 1917
Language: swe
SEK 138