Fristående monografier

Albertus Pictor. Målare av sin tid - Volym I och II

Albertus Pictor. Målare av sin tid - Volym I och II

By Pia Melin (red.), Christina Sandquist Öberg (red.)

HARD COVER, 2009, Fristående monografier

Västerhus

Västerhus

Kapell, kyrkogård och befolkning

By Elisabeth Iregren (red.), Verner Alexandersson (red.), Lars Redin (red.)

HARD COVER, 2009, ISBN 9789174023848, Fristående monografier

Goals of Medicine in the Course of History and Today

Goals of Medicine in the Course of History and Today

By Kurt Fleischhauer, Göran Hermerén

HARD COVER, 2006, ISBN 9174023535, Fristående monografier

Kulturminnesvård och vattenkraft 1942-1980

Kulturminnesvård och vattenkraft 1942-1980

En studie med utgångspunkt från Riksantikvarieämbetets sjöregleringsundersökningar

By Margareta Biörnstad

HARD COVER, 2006, ISBN 9174023632, Fristående monografier

Media and Political Culture in the Eighteenth Century

Media and Political Culture in the Eighteenth Century

By Marie-Christine Skuncke, Robert Darnton, Jean Sgard, John Brewer, Carla Hesse

SOFT COVER, 2005, ISBN 9174023446, Fristående monografier

Retabel und Altarschreine des 14. Jahrhunderts

Retabel und Altarschreine des 14. Jahrhunderts

Schwedische Altarausstattungen in ihrem europäischen Kontext

By Peter Tångeberg

HARD COVER, 2005, ISBN 9174023462, Fristående monografier

Axel Oxenstiernas Album amicorum

Axel Oxenstiernas Album amicorum

und seine eigenen Stammbucheinträge

By Lotte Kurras

HARD COVER, 2004, ISBN 9174023411, Fristående monografier

Den nordiska arkeologin - historia och tolkningar

Den nordiska arkeologin - historia och tolkningar

By Evert Baudou

HARD COVER, 2004, ISBN 917402342X, Fristående monografier

Drottning Lovisa Ulrika & Vitterhetsakademien

Drottning Lovisa Ulrika & Vitterhetsakademien

By Sten Åke Nilsson

HARD COVER, 2003, ISBN 9174023306, Fristående monografier

Imagines Sanctae Birgittae

Imagines Sanctae Birgittae

The Earliest Illuminated Manuscripts and Panel Paintings Related to the Revelations of St. Birgitta of Sweden. Vol. I Text, Vol. II Plates

By Hans Aili, Jan Svanberg

HARD COVER, 2003, ISBN 9174023314, Fristående monografier

Vitterhetsakademien 1753-2003

Vitterhetsakademien 1753-2003

By Inge Jonsson

HARD COVER, 2003, ISBN 9174023292, Fristående monografier

Vitterhetsakademiens bibliotek 1786-2000

Vitterhetsakademiens bibliotek 1786-2000

By Marie-Louise Bachman

HARD COVER, 2003, ISBN 9174023284, Fristående monografier

The Neolithic of South Sweden

The Neolithic of South Sweden

TRB, GRK, and STR

By Mats P. Malmer

HARD COVER, 2002, ISBN 9174023276, Fristående monografier

History of Footwear in Norway, Sweden and Finland

History of Footwear in Norway, Sweden and Finland

By June Swann

SOFT COVER, 2001, ISBN 9174023233, Fristående monografier

The Queen Lovisa Ulrika Collection of Numismatic Literature

The Queen Lovisa Ulrika Collection of Numismatic Literature

An Illustrated and Annotated Catalogue

By Clas-Ove Strandberg

HARD COVER, 2001, Fristående monografier

Olav den helige i medeltida bildkonst

Olav den helige i medeltida bildkonst

Legendmotiv och attribut

By Anne Lidén

HARD COVER, 1999, ISBN 9174022989, Fristående monografier

Prydnadssömmar under medeltiden

Prydnadssömmar under medeltiden

By Anne Marie Franzén

SOFT COVER, 1997, ISBN 9174022741, Fristående monografier

SEK 106

Drottning Margaretas gyllene kjortel

Drottning Margaretas gyllene kjortel

i Uppsala domkyrka

By Agnes Geijer, Anne Marie Franzén, Margareta Nockert

HARD COVER, 1994, ISBN 9174022490, Fristående monografier

The Old Kingdom Cemetery at Hamra Dom

(EL-QASR WA ES-SAIYAD)

By Torgny Säve-Söderbergh

HARD COVER, 1994, ISBN 9174022482, Fristående monografier

Clasps Hektespänner Agraffen

Anglo-Scandinavian Clasps of Classes A-C of the 3rd to 6th centuries A.D. Typology, Diffusion and Function

By John Hines

HARD COVER, 1993, ISBN 9174022253, Fristående monografier

The Power and the Glory

The Sculptures of the Warship Wasa

By Hans Soop

HARD COVER, 1992, ISBN 9174022369, Fristående monografier

Kyrkorummets brännpunkt

Kyrkorummets brännpunkt

Gränsen mellan kor och långhus i den svenska landskyrkan. Från romantik till nygotik

By Anna Nilsén

HARD COVER, 1991, ISBN 9174022172, Fristående monografier

Centralkyrkor inom Svenska kyrkan 1820-1920

Med en byggnadsantikvarisk inventering

By Krister Malmström

HARD COVER, 1990, ISBN 9174022059, Fristående monografier

Die "Seligenstädter Lateinpädagogik". I

Eine illustrierte Lateingrammatik aus dem deutschen Frühhumanismus. Band 1, Einleitung

By Monika Asztalos, Jan Öberg, Astrid Stedje, Birgit Stolt

HARD COVER, 1989, ISBN 9174021974, Fristående monografier

Die "Seligenstädter Lateinpädagogik". II

Eine illustrierte Lateingrammatik aus dem deutschen Frühhumanismus. Band 2: Faksimile

By Monika Asztalos, Jan Öberg, Astrid Stedje, Birgit Stolt

HARD COVER, 1989, ISBN 9174021982, Fristående monografier

Dating in the Bronze Age

Dating in the Bronze Age

With special reference to Scandinavia

By Oscar Montelius

SOFT COVER, 1986, ISBN 9174021826, Fristående monografier

Die soziale Funktion der Gelegenheitsdichtung

Studien zur deutschsprachigen Gelegenheitsdichtung in Stockholm zwischen 1613 und 1719

By Jan Drees

SOFT COVER, 1986, ISBN 9174021788, Fristående monografier

Mittelalterliche Holzskulpturen und Altarschreine in Schweden

Studien zu Form, Material und Technik

By Peter Tångeberg

HARD COVER, 1986, ISBN 917402177X, Fristående monografier

Program och funktion i senmedeltida kalkmåleri

Kyrkmålningar i Mälarlandskapen och Finland 1400-1534

By Anna Nilsén

HARD COVER, 1986, ISBN 9174021745, Fristående monografier

SEK 530

La Suède et la Russie

Documents et matériaux 1809-1818

By Seved Johnson, V. V. Dubin, V. V. Roginskij

HARD COVER, 1985, ISBN 9174021729, Fristående monografier

Merovingian garnet jewellery

Emergence and social implications

By Birgit Arrhenius

HARD COVER, 1985, ISBN 9174021605, Fristående monografier

SEK 170

Les volets peints des retables bruxellois conservés en Suède et le rayonnement de Colyn de Coter

By Catheline Périer-D'Ieteren

SOFT COVER, 1984, ISBN 9174021435, Fristående monografier

Att lära och att pryda

Om efterreformatoriska kyrkmålningar i Sverige cirka 1530-1630

By Mereth Lindgren

SOFT COVER, 1983, ISBN 9174021257, Fristående monografier

Mediaeval Drinking Bowls of Silver Found in Sweden

By Aron Andersson

HARD COVER, 1983, ISBN 9174021214, Fristående monografier

Borgs by

Ett levande kulturminne

By Karl Alfred Gustawsson

SOFT COVER, 1976, ISBN 9174020307, Fristående monografier

Stensjö by

Ett levande kulturminne

By Karl Alfred Gustawsson, Lars-Åke Kvarning

SOFT COVER, 1976, ISBN 9174020323, Fristående monografier

De kungliga gemaken i Kalmar slott och deras inredningar

Jämte kortfattad redogörelse för slottets byggnadshistoria

By Martin Olsson

HARD COVER, 1966, Fristående monografier

Från helgedom till museum

Resor i tid och rum

By Bengt Thordeman

SOFT COVER, 1958, ISBN 9789149248702, Fristående monografier

Norddeutsche Kunst in schwedischen Kirchen

Herausgegeben von dem Staatlichen historischen Museum in Stockholm

By Bengt Thordeman

SOFT COVER, 1930, Fristående monografier

Alsnö hus

Ett svenskt medeltidspalats i sitt konsthistoriska sammanhang

By Bengt Thordeman

SOFT COVER, 1920, Fristående monografier

SEK 127

Rökstenen, Läst och tydd

Runstenen vid Röks kyrka Lysings härad Östergötland

By Otto von Friesen

SOFT COVER, 1920, Fristående monografier

SEK 127

Rökstenen

Granskad och tolkad

By Erik Brate

SOFT COVER, 1918, ISBN 9789149256103, Fristående monografier

Dopfuntar i Statens Historiska Museum

Beskrivande grupperande förteckning med understöd av Kungl. Vitterhets historie och antikvitets-akademien utgiven av konsthistoriska institutet vid Stockholms högskola genom Johnny Roosval

By Johnny Roosval

SOFT COVER, 1917, Fristående monografier

Der Runenstein von Rök

In Östergötland, Schweden

By Sophus Bugge

SOFT COVER, 1910, Fristående monografier