Kirche und Kloster von Santo Domingo in der Stadt Mexico

By Heinrich Berlin-Neubart

SOFT COVER, 1974, ISBN 9171921354, Antikvariskt arkiv (55)

Königliche Kanzlei und Diplomatik in Schweden bis um 1250

By Jan Öberg

SOFT COVER, 1974, ISBN 9171921532, Filologiskt arkiv (19)

SEK 106

L'Archevêques ungdom

Hans studier i Rom och hans första verksamhet i Frankrike

By Ragnar Josephson

SOFT COVER, 1974, ISBN 9171921362, Antikvariskt arkiv (56)

Norrländska kyrkoinredningar

Från reformation till ortodoxi

By Per-Gustaf Hamberg

SOFT COVER, 1974, ISBN 9171921389, Numrerade monografier (52)

Sylloge nummorum Graecorum, Sweden I

The collection of His late Majesty King Gustaf VI Adolf : the Fred Forbat collection

By Ulla Westermark

SOFT COVER, 1974, ISBN 9171921982, Sylloge nummorum Graecorum

SEK 138

Årsbok 1974

SOFT COVER, 1974, ISBN 917192180X, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 127

Lappland I:1

Lappland I:1

Kiruna kyrka

By Fredric Bedoire

SOFT COVER, 1973, ISBN 9171921133, Sveriges Kyrkor (153, Band 1, häfte 1)

SEK 127

Södermanland III:2

Södermanland III:2

Ösmo kyrka. Sotholms härad

By Robert Bennett

SOFT COVER, 1973, ISBN 9171921141, Sveriges Kyrkor (152, Band 3, häfte 2)

Öland II:1

Öland II:1

Långlöts kyrkor. Runstens härad

By Ragnhild Boström

SOFT COVER, 1973, ISBN 9171921125, Sveriges Kyrkor (151, Band 2, häfte 1)

Hans Järta och litteraturen

Hans Järta i litterär debatt och kulturpolitik under romantikens tidevarv (1809-1825)

By Olof Dixelius

SOFT COVER, 1973, ISBN 9171920617, Filologisk-filosofiska serien (12)