Bilden som källa till vetenskaplig information

Föredrag vid Vitterhetsakademiens symposium 13-14 april 1989

By Allan Ellenius

Konferenser, 23
ISBN: 9174022075
Soft cover: 150 pages
Published: 1990
SEK 138