Konferenser

Seedways

The circulation, control and care of plants in a warming world

SEK 250

En biografi om en bok

Codex Upsaliensis B 68 från 1430

SEK 249

In i ordens domäner

Anna Rydstedts liv och diktning

SEK 249

Historien om svensk psykologisk forskning

Utvecklingen från perception och psykofysik

SEK 240

Images in History/History in Images

Towards an (audio)visual historiography

SEK 260

Platsens kulturella betydelse

Juridiken kring nationalstadsparken

SEK 135

Dominus Episcopus

Medieval Bishops between Diocese and Court

SEK 235

Spiritual and Ecclesiastical Biographies

Research, Results, and Reading

SEK 235

Continuity and Change

Papers from the Birgitta conference at Dartington 2015

SEK 235

Tears, Sighs and Laughter

Expressions of Emotions in the Middle Ages

SEK 235

Performativity in literature

The Lund-Nanjing seminars

SEK 148

Klassisk filologi i Sverige

Reflexioner, riktningar, översättningar, öden

SEK 148

The Eufemiavisor and Courtly Culture

Time, Texts and Cultural Transfer

SEK 235

Svensk antikforskning vid Medelhavet

Gustaf VI Adolf och fältarkeologi i historiskt perspektiv

SEK 148

Richard Wagner

Werk und Wirkungen. His Works and their Impact. A Wagner Symposium 2013

SEK 148

Text, tal och tecken

Några perspektiv inom språkforskningen

SEK 148

The Birgittine Experience

Papers from the Birgitta Conference in Stockholm 2011

SEK 235

Från Nyens skans till Nya Sverige

Språken i det Svenska Riket under 1600-talet

SEK 235

Cent ans d'études scandinaves

Centenaire de la fondation de la chaire de Langues et littératures scandinaves à la Sorbonne en 1909

SEK 235

Konsten och det nationella

Essäer om konsthistoria i Europa 1850-1950

SEK 235

Universitetsrankning och bibliometriska mätningar

Konsekvenser för forskning och kunskapsutveckling

SEK 106

Saint Birgitta, Syon and Vadstena

Papers from a Symposium in Stockholm 4-6 October 2007

SEK 234

Skärgård och örlog

Nedslag i Stockholms skärgårds tidiga historia

SEK 200

Kyrkohistoria

Perspektiv på ett forskningsämne

SEK 148

Astrid Lindgrens landskap

Hur landskapets kulturarv förändras, förstås, förvaltas och förmedlas

SEK 200

Jordvärderingssystem

Från medeltiden till 1600-talet

SEK 234

Efter femtio år: Aniara 1956-2006

Föredrag vid ett symposium i Kungl. Vitterhetsakademien 12 oktober 2006

SEK 148

Hela världen är en teater

Åtta essäer om Lars Wivallius

SEK 200

När religiösa texter blir besvärliga

Hermeneutiskt-etiska frågor inför religiösa texter

SEK 212

Stockholm - Belgrade

Proceedings from the third Swedish-Serbian symposium in Stockholm, April 21-25, 2004

SEK 233

Konsterna och själen

Estetik ur ett humanvetenskapligt perspektiv

SEK 233

Wislawa Szymborska

A Stockholm conference May 23-24, 2003

SEK 233

Swedish-Polish Modernism

Litterature - Language - Culture

SEK 212

Popular prints and imagery

Proceedings of an International Conference in Lund 2000

SEK 265

Roman Gold

And the Development of the Early Germanic Kingdoms

SEK 233

Stiernhielm 400 år

Föredrag vid internationellt symposium i Tartu 1998

SEK 233

Regionala samband och cesurer

Mitt-Norden-symposium II

SEK 170

Bibeltolkning och bibelbruk

i västerlandets kulturella historia

SEK 138

Selma Lagerlöf

Seen from Abroad - i utlandsperspektiv

SEK 138

Philipp Melanchthon

und seine Rezeption in Skandinavien

SEK 138

Kultursamanhengar i Midt-Norden

Tverrfagleg symposium for doktorgradsstudentar og forskarar

SEK 191

Words

Proceedings of an international symposium, Lund, 25-26 August 1995

SEK 191

Qumranlitteraturen

Fynden och forskningsresultaten

SEK 138

August Strindberg och hans översättare

Föredrag vid symposium i Vitterhetsakademien 8 september 1994

SEK 138

Oscar Montelius 150 years

Proceedings of a Colloquium held in the Royal Academy of Letters History and Antiquities, Stockholm, 13 May 1993

SEK 127

Religion in Everyday Life

Papers given at a symposium in Stockholm 1993

SEK 191

Rannsakningar efter antikviteter. Ett symposium

Ett symposium om 1600-talets Sverige

SEK 265

Prehistoric Graves as a Source of Information

Symposium at Kastlösa, Öland, May 21-23, 1992

SEK 212

Heliga Birgitta - budskapet och förebilden

Föredrag vid jubileumssymposiet i Vadstena 3-7 oktober 1991

SEK 233

Contemplating Evolution and Doing Politics

Historical Scholars and Students in Sweden and in Hungary Facing Historical Change 1840-1920

SEK 138

Boris Pasternak och hans tid

Föredrag vid symposium i Vitterhetsakademien 28-30 maj 1990

SEK 137

Att tala utan ord. Människans icke-verbala uttrycksformer

Föredrag vid symposium i Vitterhetsakademien 25-26 oktober 1989

SEK 138

Bilden som källa till vetenskaplig information

Föredrag vid Vitterhetsakademiens symposium 13-14 april 1989

SEK 138

Die Bronzezeit im Ostseegebiet

Ein Rapport der Kgl. Schwedischen Akademie der Literatur Geschichte und Altertumsforschung über das Julita-Symposium 1986

SEK 138

Tradition and Modern Society

A Symposium at the Royal Academy of Letters History and Antiquities, Stockholm, November 26-29, 1987

SEK 138

Sverige och Petersburg

Vitterhetsakademiens symposium 27-28 april 1987

SEK 138

Polish-Swedish Literary Contacts

A Symposium in Warsaw September 22-26 1986

SEK 127

1786

Vitterhetsakademiens jubileumssymposium 1986

SEK 138

Nubian Culture Past and Present

Main Papers Presented at the Sixth International Conference for Nubian Studies in Uppsala, 11-16 August, 1986

SEK 191

The Slavic Literatures and Modernism

A Nobel Symposium August 5-8 1985

SEK 191

Runor och runinskrifter

Föredrag vid Riksantikvarieämbetets och Vitterhetsakademiens symposium 8-11 september 1985

SEK 191

Samhällsplanering och kulturminnesvård

Föredrag och diskussionsinlägg vid Vitterhetsakademiens symposium 28 mars 1985

SEK 127

Att vara Svensk

Föredrag vid Vitterhetsakademiens symposium 12-13 april 1984

SEK 127

Altaistic studies

Papers presented at the 25th Meeting of the Permanent International Altaistic Conference at Uppsala June 7-11 1982

SEK 138

Behövs "småspråken"?

Föredrag vid Vitterhetsakademiens konferens den 22 november 1983

SEK 127

J.V. Snellman och hans gärning

Ett finskt-svenskt symposium hållet på Hässelby slott 1981 till 100-årsminnet av Snellmans död

SEK 127

Om Stilforskning

Föredrag och diskussionsinlägg vid Vitterhetsakademiens symposium 16-18 november 1982

SEK 138

Research on Tropes

Proceedings of a symposium organized by the Royal Academy of Literature, History and Antiquities and the Corpus Troporum, Stockholm, June 1-3, 1981

SEK 127

Tolkning och tolkningsteorier

Föredrag och diskussionsinlägg vid Vitterhetsakademiens symposium 17-19 november 1981

SEK 138

Människan, kulturlandskapet och framtiden. Föredrag

Föredrag och diskussioner vid Vitterhetsakademiens konferens 12-14 februari 1979

SEK 127

Människan i tekniksamhället. Föredrag

Föredrag och diskussioner vid Vitterhetsakademiens konferens 25-27 januari 1977

SEK 265