An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 148

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Efter femtio år: Aniara 1956-2006: Föredrag vid ett symposium i Kungl. Vitterhetsakademien 12 oktober 2006

Bengt Landgren (red.), Sara Danius, Kjell Espmark, Johan Lundberg, Marie Louise Ramnefalk, Johan Stenström, Johan Wrede

Konferenser, no. 67

Harry Martinsons rymdepos Aniara (1956) är ett av 1900-talets mest uppmärksammade svenskspråkiga diktverk. Det är ganska få verk från svensk efterkrigstid som blivit föremål för så intensivt intresse i såväl svensk som utländsk litteraturvetenskaplig forskning.

I den här boken diskuterar en rad framstående Martinsonforskare och Martinsonläsare diktverkets tillkomst, litterära form och idéinnehåll: de olika manuskriptversionerna av Aniara belyses, liksom bildspråk, konstnärliga verkningsmedel och estetik, ondskans problematik, teknologins roll, Aniara som inre resa samt rymdeposets reception.

Medverkande författare:
Sara Danius, litteraturvetenskap; Kjell Espmark, litteraturvetenskap; Bengt Landgren, litteraturvetenskap; Johan Lundberg, litteraturvetenskap; Marie Louise Ramnefalk, författare; Johan Stenström, litteraturvetenskap; Johan Wrede, svensk litteratur.
Efter femtio år: Aniara 1956-2006

ISBN 9789174023732

Soft cover

90 pages

Published 2007

Language swe

Price from SEK 148