Tolkning och tolkningsteorier

Föredrag och diskussionsinlägg vid Vitterhetsakademiens symposium 17-19 november 1981

Konferenser, 7
ISBN: 9174021079
Soft cover: 304 pages
Published: 1982
SEK 138