An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 233

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Heliga Birgitta - budskapet och förebilden: Föredrag vid jubileumssymposiet i Vadstena 3-7 oktober 1991

Alf Härdelin (red.), Mereth Lindgren

Konferenser, no. 28

Sexhundraårfirandet 1991 av Birgittas kanonisation lockade forskare och kyrkoledare till förnyat studium. I Rom hölls under jubileumsdagarna en kongress med såväl strikt historievetenskapliga som kyrkligt-ekumentiska inslag. I Vadstena hölls under samma tid ett symposium, också det med kyrkliga inslag men framför allt med en omfattande serie vetenskapliga föredrag. Tanken var att verkliga krafttag skulle tas för att på allvar söka tränga in i helgonets budskap, och inte främst i de historiska sammanhangen eller i hennes biografi och psykologi.
Heliga Birgitta - budskapet och förebilden

ISBN 9174022326

Soft cover

343 pages

Published 1993

Price from SEK 233