An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 260

ePub

 

Read Online

 

Litteratur, konst och politik i välfärdsstatens Sverige

https://doi.org/10.62077/3e86dd

Erik Erlanson (red.), Jon Helgason (red.), Peter Henning (red.), Linnéa Lindsköld (red.)

Konferenser, no. 111

”Litteratur, konst och politik i välfärdsstatens Sverige” var rubriken på ett två dagar långt symposium som hölls på Kungl. Vitterhetsakademien våren 2022. Resultatet – tretton artiklar av författare från en rad svenska lärosäten samt Syddansk Universitet – är samlat i denna volym, som också summerar ”Välfärdsstatens litterära paradigm. Litteraturens funktion i Sverige 1937–1976”, ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet.

Kulturpolitikens utveckling i de nordiska välfärdsstaterna har sammanfallit med ett paradigmskifte i de villkor konsten verkat under. Här undersöks de historiska och diskursiva konsekvenserna av detta skifte, och dess inverkan på konstens och litteraturens plats i den nordiska moderniteten. Forskarna beskriver hur kulturpolitik och konst inte bara haft en dekorativ funktion i välfärdsstatens apparat, utan varit en integrerad del av dess utformning. De representerar ett brett spektrum av discipliner och synsätt som tillsammans ger nya perspektiv på förhållandet mellan estetiska praktiker och politik i den svenska välfärdsstaten. Med bidragen överskrids de traditionella ramarna för studier av konst och kulturpolitik i en gemensam ansats att bredda och vitalisera forskningsfältet.
Litteratur, konst och politik i välfärdsstatens Sverige

ISBN 9789188763518

Soft cover

237 pages

Published 2024

Language swe

Price from SEK 260