An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 106

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Hans Järta och litteraturen : Hans Järta i litterär debatt och kulturpolitik under romantikens tidevarv (1809-1825)

Olof Dixelius

Filologisk-filosofiska serien, no. 12

ISBN 9171920617

Soft cover

178 pages

Published 1973

Price from SEK 106