Hans Järta och litteraturen

Hans Järta i litterär debatt och kulturpolitik under romantikens tidevarv (1809-1825)

By Olof Dixelius

Filologisk-filosofiska serien, 12
ISBN: 9171920617
Soft cover: 178 pages
Published: 1973
SEK 106