Hans Järta och litteraturen

Hans Järta i litterär debatt och kulturpolitik under romantikens tidevarv (1809-1825)

Av Olof Dixelius

Filologisk-filosofiska serien, 12
ISBN: 9171920617
Häftad: 178 sidor
Utgiven: 1973
106 kr