Filologisk-filosofiska serien

The Pufendorf Lectures

Annotations from the teaching of

235 kr

Den hotade idyllen

Gunnar Mascoll Silfverstolpe, Finland och den lyriska intimismen

234 kr

The Language of the Oldest Runic Inscriptions

A Linguistic and Historical-Philological Analysis

138 kr

L'OEUVRE POÉTIQUE DE PAULIN D'AQUILÉE

Edition critique avec introduction et commentaire

127 kr

Dramatiken i Bröllops Besvärs Ihugkommelse

EN TIDSBILD OCH ETT TOLKNINGSFÖRSÖK

138 kr

Hans Järta och litteraturen

Hans Järta i litterär debatt och kulturpolitik under romantikens tidevarv (1809-1825)

106 kr