Filologisk-filosofiska serien

The Pufendorf Lectures

The Pufendorf Lectures

Annotations from the teaching of

Av Bo Lindberg (red.)

HÄFTAD, 2014, ISBN 9789174024265, Filologisk-filosofiska serien (23)

Den hotade idyllen

Den hotade idyllen

Gunnar Mascoll Silfverstolpe, Finland och den lyriska intimismen

Av Bengt Landgren

HÄFTAD, 2008, ISBN 9789174023794, Filologisk-filosofiska serien (22)

The Language of the Oldest Runic Inscriptions

The Language of the Oldest Runic Inscriptions

A Linguistic and Historical-Philological Analysis

Av È. A. Makaev

HÄFTAD, 1996, ISBN 9174022598, Filologisk-filosofiska serien (21)

138 kr

C. J. L. Almqvist and Romantic Irony

Av Marilyn Johns Blackwell

HÄFTAD, 1983, ISBN 9174021192, Filologisk-filosofiska serien (20)

Studiet av folkdiktningen i Finland intill slutet av 1700-talet

Av AnnaMari Sarajas

HÄFTAD, 1982, ISBN 9174021443, Filologisk-filosofiska serien (19)

L'OEUVRE POÉTIQUE DE PAULIN D'AQUILÉE

Edition critique avec introduction et commentaire

Av Dag Norberg

HÄFTAD, 1979, ISBN 9174020927, Filologisk-filosofiska serien (18)

Dramatiken i Bröllops Besvärs Ihugkommelse

EN TIDSBILD OCH ETT TOLKNINGSFÖRSÖK

Av Agne Beijer

HÄFTAD, 1974, ISBN 9171921737, Filologisk-filosofiska serien (13)

Hans Järta och litteraturen

Hans Järta i litterär debatt och kulturpolitik under romantikens tidevarv (1809-1825)

Av Olof Dixelius

HÄFTAD, 1973, ISBN 9171920617, Filologisk-filosofiska serien (12)

NEDERDEUTSCHE BREVIERTEXTE DES 14. JAHRHUNDERTS AUS WESTFALEN

UNTERSUCHT UND HERAUSGEGEBEN

Av Erik Rooth

HÄFTAD, 1969, Filologisk-filosofiska serien (11)