Nyheter

Arkeologins fotografier

Några milstolpar

265 kr

The dynamics of law-making

A World History

360 kr

Platsens kulturella betydelse

Juridiken kring nationalstadsparken

135 kr

Dominus Episcopus

Medieval Bishops between Diocese and Court

235 kr

A Case for the Middle Ages

The public display of medieval church art in Sweden 1847-1943

230 kr

På spaning efter det förflutna

En historia om arkeologiskt fältarbete i Sverige 1600-1900

265 kr

Den akademiska läxan

Om föreläsningens historia

265 kr

Senmedeltida textskatt i uppländska kyrkor

Samtliga bevarade språkband med kommentarer och analyser

340 kr

Stockholm, Klara kloster och Kungsladugården

Bebyggelseutvecklingen runt Mälarens utlopp från 900 till omkring 1600, med särskild hänsyn till förhållandena i Nationalstadsparken

234 kr

Continuity and Change

Papers from the Birgitta conference at Dartington 2015

235 kr

Tears, Sighs and Laughter

Expressions of Emotions in the Middle Ages

235 kr

Archaeology as fact and fiction

Mats P. Malmer's archaeological writings 1948-2002

235 kr