Listing by title

Kajorna i det bevakade tornet

Studenten J. L. Runebergs satir över vicekansler J. F. Aminoff och ärkebiskop J. Tengström versus A. I. Arwidsson

SEK 138

Kalmar slotts historia. II A

Tiden från 1300-talets mitt till 1611

SEK 530

Kalmar slotts historia. II B

Register och planscher

SEK 127

Kalmar Slotts historia. III

Tiden från 1613 till 1941

SEK 530

Kan man leva på en ödegård?

Huvudgårdar, landbotorp och odlingssystem under medeltid i Lägerbobygden, Östergötland

SEK 235

Karl Knutsson i Preussen 1457-1464

Ett inslag i Östersjöområdets historia under det 13-åriga krigets tid, Del 2

SEK 127

Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, II

Dess förhistoria och historia II

SEK 265

Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, III

Dess förhistoria och historia III

SEK 265

Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, IV

Dess förhistoria och historia IV

SEK 265

Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, V

Dess förhistoria och historia V

SEK 265

Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, VI

Dess förhistoria och historia VI

SEK 265

Klassisk filologi i Sverige

Reflexioner, riktningar, översättningar, öden

SEK 148

Knutsgillena i det medeltida Sverige

Kring kulturen av de nordiska helgonkungarna

SEK 127

Kok Bok

Ulrika Eleonora Muncks receptsamling på Skånelaholm

SEK 250

Konsten och det nationella

Essäer om konsthistoria i Europa 1850-1950

SEK 235

Konsterna och själen

Estetik ur ett humanvetenskapligt perspektiv

SEK 233

Kulturminnesvård i efterkrigstid

med Riksantikvarieämbetet i centrum

SEK 235

Kulturminnesvård och vattenkraft 1942-1980

En studie med utgångspunkt från Riksantikvarieämbetets sjöregleringsundersökningar

SEK 364

Kultursamanhengar i Midt-Norden

Tverrfagleg symposium for doktorgradsstudentar og forskarar

SEK 191

Kyrka af träd

Kyrkobyggande under 1600- och 1700-talen i Finland, Norge och Sverige

SEK 127

Kyrkobyggnader 1760-1860

Del 1. Skåne och Blekinge

SEK 127

Kyrkobyggnader 1760-1860

Del 4. Härjedalen, Jämtland, Medelpad, Ångermanland

SEK 127

Kyrkobyggnader 1760-1860

Del 2. Småland och Öland

SEK 127

Kyrkobyggnader 1760-1860

Del 3. Övre Norrland

SEK 127

Kyrkogårdens hägn i det medeltida Sverige

Om bogård, balk och stiglucka

SEK 127

Kyrkohistoria

Perspektiv på ett forskningsämne

SEK 148

Kyrkorummets brännpunkt

Gränsen mellan kor och långhus i den svenska landskyrkan. Från romantik till nygotik

SEK 212