Landsskrivaren Lars Mårtensson i Hälsingland och bristen i fogden Lars Larssons räkenskap år 1615

Av Lars Sjödin

Historiskt arkiv, 9
Häftad: 45 sidor
Utgiven: 1959
106 kr