Den litterära biografin

Symposium, avhållet i Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien den 18-19 februari 1988

Av Magnus von Platen

ISBN: 9122013121
Häftad: 105 sidor
Utgiven: 1989
138 kr