Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 2, band 2

Hugo Grotii bref, 1633-1639

Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 2, 2
Häftad: 678 sidor
Utgiven: 1889