Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 14

Brev 1635 september-december

Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1, 14
Häftad: 490 sidor
Utgiven: 1950
138 kr