Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 10

Brev 1633, oktober-december, samt tillägg för hela året

Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1, 10
Häftad: 800 sidor
Utgiven: 1954
138 kr