Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 11:2

Brev 1634 april-maj

Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1, 11
Häftad: 353 sidor
Utgiven: 1969