Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 2, band 7

Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 2, 7
Häftad: 725 sidor
Utgiven: 1895
138 kr