Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 4

Bref 1628-1629

Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1, 4
Häftad: 866 sidor
Utgiven: 1909
138 kr