Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 2

Bref 1606-1624

Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1, 2
Häftad: 803 sidor
Utgiven: 1896
138 kr