Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 11:1

Brev 1634 jan.-mars

Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1, 11
Häftad: 565 sidor
Utgiven: 1961
138 kr