Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 9

Brev 1633 juni-september

Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1, 9
Häftad: 635 sidor
Utgiven: 1946
138 kr