Asine

Asine

En svensk utgrävningsplats i Grekland - A Swedish excavation site in Greece

Av Carl-Gustaf Styrenius

ISBN: 9189242009
Inbunden: 80 sidor
Utgiven: 1998

Asine på Peloponnesos i södra Grekland är sedan 1922 en svensk utgrävningsplats, där man bl.a. har funnit omfattande lämningar av mykensk och hellenistisk kultur.

Asine in Peloponnese in southern Greece has since 1922 been a Swedish excavation site, where considerable remains from the Mycenaen and the Hellenistic periods have been excavated.

Professor Carl-Gustaf Styrenius är klassisk arkeolog. Han har varit chef för Svenska Institutet i Athen 1963-70, och för Medelhavsmuseet i Stockholm 1971-89. I samband därmed har han varit ansvarig för flera svenska utgrävningsprojekt i Medelhavsområdet, bl.a. i Asine.

Professor Carl-Gustaf Styrenius is a classical archaeologist. He was Director of the Swedish Institute in Athens from 1963 to 1970 and Director of the Museum of Dediterranean and Near Eastern Antiquities in Stockholm from 1971 to 1989. In these capacities, he was responsible for Swedish excavations abroad, among them Asine.