Västergötland I:3

Västergötland I:3

Kållands härad, sydvästra delen I

Av Anders Roland, Ernst Fischer

Sveriges Kyrkor, 15, Band 1, häfte 3
Häftad: 90 sidor
Utgiven: 1922
127 kr