Stockholm VI:1

Stockholm VI:1

Klara kyrka. 1. Församlingshistoria

Av Nils Staf

Sveriges Kyrkor, 23, Band 6, häfte 1
Häftad: 180 sidor
Utgiven: 1927
127 kr