Stockholm I:3

Stockholm I:3

Storkyrkan 3. Inredning och inventarier

Av Johnny Rosvall, Gustaf Upmark, Agnes Branting

Sveriges Kyrkor, 25, Band 1, häfte 3
Häftad: 303 sidor
Utgiven: 1928
127 kr