Skåne I:1

Skåne I:1

Kävlinge kyrkor i Harjagers härad

Av Monica Rydbeck

Sveriges Kyrkor, 38, Band 1, häfte 1
Häftad: 24 sidor
Utgiven: 1932
127 kr