Stockholm VIII:1

Stockholm VIII:1

Bromma kyrka och Västerledskyrkan

Av Sven Brandel, Samuel Hedlund, Per Olof Westlund

Sveriges Kyrkor, 49, Band 8, häfte 1
Häftad: 77 sidor
Utgiven: 1940
127 kr