Stockholm VII:2

Stockholm VII:2

Katarina kyrka

Av Tord Oson Nordberg, Göran Axel-Nilsson

Sveriges Kyrkor, 56, Band 7, häfte 2
Häftad: 220 sidor
Utgiven: 1944
127 kr