Stockholm V:3

Stockholm V:3

Matteus kyrka

Av Erik Bohrn

Sveriges Kyrkor, 60, Band 5, häfte 3
Häftad: 42 sidor
Utgiven: 1946
127 kr