Närke I:2

Närke I:2

Örebro härad

Av E. Lundberg, S. Mörner, Bertil Waldén

Sveriges Kyrkor, 63, Band 1, häfte 2
Häftad: 208 sidor
Utgiven: 1949
127 kr