Uppland I:4

Uppland I:4

Åkers skeppslag

Av Erik Vennberg, Erik Bohrn

Sveriges Kyrkor, 64, Band 1, häfte 4
Häftad: 152 sidor
Utgiven: 1950
127 kr