Uppland V:1

Uppland V:1

Vallentuna härad, östra delen

Av Ingegerd Henschen, Armin Tuulse

Sveriges Kyrkor, 71, Band 5, häfte 1
Häftad: 104 sidor
Utgiven: 1953
127 kr