Uppland II:4

Uppland II:4

Frösåkers härad, norra delen

Av Erik Bohrn, Armin Tuulse

Sveriges Kyrkor, 74, Band 2, häfte 4
Häftad: 242 sidor
Utgiven: 1955
127 kr