Uppland VI:4

Uppland VI:4

Sollentuna härad, södra delen

Av Armin Tuulse

Sveriges Kyrkor, 81, Band 6, häfte 4
Häftad: 178 sidor
Utgiven: 1958
127 kr