Uppland VI:5

Uppland VI:5

Sollentuna härad, norra delen

Av Gunilla Curman, Sigurd Curman

Sveriges Kyrkor, 82, Band 6, häfte 5
Häftad: 134 sidor
Utgiven: 1958
127 kr