Uppland VII:3

Uppland VII:3

Kyrkor i Uppland. Håbo härad. Mellersta delen

Av Armin Tuulse

Sveriges Kyrkor, 98, Band 7, häfte 3
Häftad: 165 sidor
Utgiven: 1963
127 kr