Stockholm VIII:3

Stockholm VIII:3

Brännkyrka, S. Sigrids och Enskede kyrkor i Stockholm

Av Gunnar Lindqvist, Armin Tuulse

Sveriges Kyrkor, 102, Band 8, häfte 3
Häftad: 141 sidor
Utgiven: 1964
127 kr