Stockholm VII:4

Stockholm VII:4

Högalids kyrka i Stockholm

Av Tamás Sárkány

Sveriges Kyrkor, 109, Band 7, häfte 4
Häftad: 75 sidor
Utgiven: 1966
127 kr