Uppland IX:2

Uppland IX:2

Litslena kyrka. Trögds härad

Av Bengt Ingmar Kilström

Sveriges Kyrkor, 127, Band 9, häfte 2
Häftad: 78 sidor
Utgiven: 1969
127 kr